مشخصات فنی سوبارو اوت بک (SUBARU OUTBACK)

مشخصات فنی سوبارو اوت بک (SUBARU OUTBACK)

ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ اﻭﺕ ﺑﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻡ ﻛﻠﻰ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻯ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺑﺎﺭﺯﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﺲﻟﻴﻔــﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳــﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﭘــﻮﺕ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺟﻠﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﻓﺮﻡ ﻛﻠﻰ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺗﺮ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺑﺪﻧــﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺳــﺖ ﺧﻮﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﺧﻮﺩ ﻧﺸــﺎﻥ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺭﺍ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻛﺮﻭﻣﻰ، ﭼﺮﺍﻍﻫﺎﻯ ﺟﻠﻮﻯ ﺳــﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺸﻦﺗﺮ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻓﺮﻡ ﺗﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺎ اﻭﺕﺑﻚ ﺭﺍ ﺧﺸﻦﺗﺮ ﻭ ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺟﻠﻮﻩ ﻛﻨﺪ.

 

مشخصات فنی سوبارو اوت بک (SUBARU OUTBACK) :

 

– روغن موتور مناسب سوبارو اوت بک

برای موتور 3600 سی سی
SAE= 5W-30
API= SN
حجم=  به مقدار نیاز

– روغن دنده (واسکازین) مناسب سوبارو اوت بک

SAE= *
API= *
حجم=  *

– روغن هیدرولیک مناسب سوبارو اوت بک

استاندارد= DEXRON III
حجم=  به مقدار نیاز

– روغن ترمز مناسب سوبارو اوت بک

استاندارد= DOT-4
حجم=  به مقدار نیاز

 

– مایع رادیاتور مناسب سوبارو اوت بک

استاندارد ضد یخ= پایه گلیکول
حجم=  به مقدار نیاز

 

نکته1: حتما فیلتر روغن هنگام تعویض روغن موتور نیزتعویض گردد تا از اختلاط و مخلوط شدن روغن مصرف شده داخل فیلتر با روغن جدید جلوگیری شود و به افزایش کارایی روغن کمک شود. همچنین فیلتر جدید قدرت تسویه بالاتری خواهد داشت.

نکته2: پیشنهاد می‌شود فیلتر هوا تعویض شود و به باد گرفتن فیلتر اکتفا نکنید.

نکته3: توصیه می‌شود بدلیل نوع سوخت، جاده‌ها، نوع رانندگی و … روغن موتور خود را حداکثر هر ۸۰۰۰کیلومتر عوض کنید.

جهت یادگیری دیگر مطالب مدرسه عملی فروشگاه روغن موتور ۳۱۳،همین حالا وارد مدرسه عملی شوید.

جهت یادگیری دیگر مطالب مدرسه تئوری فروشگاه روغن موتور ۳۱۳،همین حالا وارد مدرسه تئوری شوید.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

مشخصات فنی مزدا سی ایکس 9 - MAZDA CX 9
مشخصات فنی مزدا سی ایکس 5 - MAZDA CX 5
مشخصات فنی مزدا ام ایکس 5 - MAZDA MX 5
مشخصات فنی سیتروئن CITROEN C7
مشخصات فنی سیتروئن دی اس - CITROEN DS
مشخصات فنی سیتروئن CITROEN C4

دیدگاهی بنویسید

هفده + 3 =

بالا